Textruta: 

#

 

 

Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg
Textruta:   Skötselråd för hemdjur

Skötselråd för hemdjur

  Smådjur

  Terrariedjur

Textruta: Vi har genom åren fått god erfarenhet om hur våra hemdjur skall hanteras för att de skall trivas och få en god hälsa. 

Med våra skötselråd förmedla vi denna kunskap vidare till vår personal, samt till våra kunder.

När du funderar på att skaffa dig ett djur, är du välkommen in i butiken, och prata med vår personal som vägleder dej, samt få med ett skötselråd för det djuret som är aktuellt.

           Hemdjur

Textruta: BIOTOPER     miljöer - habitat

På vår jord förekommer olika områden där djur/människor har anpassat sin livsstil för att överleva och fortplanta sin art. Biotopen ger dem rätt temperatur, luftfuktighet, vatten, mat, revir och gömställen.

 

Vi måste inse att de djur vi håller som sällskapsdjur, har levt eller lever villt i någon specifik biotop. Fisken lever ju i vatten och får simma i akvarium, medan fåglar och däggdjur

förvaras i burar eller voljärer, reptiler och groddjur håller vi i terrarier.

Vi måste därför se till att skaffa oss kunskap om de djur vi valt som sällskap och se till att de får en miljö så att dom trivs och kanske också producera avkomma. Man behöver inte ha stor fantasi för att inse att en fisk trivs bättre i ett rent fantasifullt inrett akvarium med bra vattenkvalité, än att magasineras i en ”snuskig burk”.

 

Vatten Biotoper: Akvariehobbyn brukar vanligen särskiljas på den typ av vatten som avses.

Saltvatten, bräckvatten, hårt eller mjukt vatten.

Temperaturer kan ju förekomma från 0-40 grader. De för akvariet vanligast förekommande tropiska akvariefiskarna föredrar temp mellan 23-28 grader varmt. Fiskar med ursprung från kallare trakter hålls vanligen hos oss som dammfiskar och fungerar bra i temp mellan 2-25 grader. Temperaturer över 30 grader saknar tillräcklig syretillgång och tolereras vanligen endast av fiskar som kan tillgodogöra sig syre från luften. Man skall skilja på fiskar som lever i havets salta vatten, eller i sjöar med hårt eller mjukt vatten, i bäckar och floder. I kustnära vatten, vikar och innanhav blandas ofta det mjuka vattnet med saltvattnet och bildar då bräckvatten.

 

Till akvariet använder man enklast dricksvatten, samt tillsätter vattenberednings- och vattenmognadsmedel för att erhålla ett tjänligt sjövatten för fiskarna. Ämnar man hålla bräck eller saltvattenfiskar tillsättes även marinsalt så att rätt salthalt erhålles. Akvariet bör inredas med stenar, rötter och med växter för att ge fiskarna möjlighet att gömma sig, bilda revir samt ge utrymme för fortplantning.

 

Akvariet utrustas efter fiskarnas behov med värmeanläggning, filter och lyse.

Belysningen skall vara tänd 8-12  timmar per dygn.

 

Akvariets storlek räknas fram genom att mäta längd x bredd x höjd = volym. 

För sand och inredningsmaterial beräkna bort 15% så får Du fram nettovolymen. Detta är bra att veta vid medicineringar. Ett 100 liters akvarium rymmer vanligtvis netto ca 85 liter vatten.

Text och foto: Nils Gunnar Nilsson

Textruta:   Fåglar
Textruta:  Akvarier

Nano Akvarie
lämligt för små räkor,
små fiskar och snäckor