Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

ROSAHÅRAD FÅGELSPINDEL       Grammastola rosea

Rosa Wooly                                                             

 

Synonym: Grammastola spatulata

                       Phrixotrichus spatulata

 

Ursprung:  SYD AMERIKA:  Chile  

 

Allmänt: Denna fågelspindel är populär på grund av sitt mysiga utseende och sitt lugna uppträdande. Det är sällan den bits om man hanterar den varsamt. Bett från fågelspindlar är vanligen mycket smärtsamma och allergiker bör söka läkarhjälp om olyckan är framme.

Spindeln kan om den oroas, som självförsvar sparka av sig fina flimmerhår. Dessa sprids med luften och kan irritera hud, ögon och luftvägar. Rester av flimmerhår kan även finnas i terrariet och vid rengöring, samt vid hantering av spindeln komma på händerna. För att sedan undvika att man gnider in flimmerhåret i ögonen, bör man tvätta händerna efter handhavandet.

 

Storlek: Upp till 8 cm kroppslängd. Med benspann cm 15 cm.      

 

Ålderspann: upp till 10 år,  enstaka exemplar kan bli äldre.

 

Könsskillnad: Enklast genom att honan har större bakkropp.

 

Spindeln förvaras i terrarium lämpligen vid en temperatur mellan 23-28 grader. Flera spindlar kan inte vistas i samma utrymme då det finns risk att de dödar varandra.

 

Badvattenskål med färskvatten bör finnas. Bottenmaterialet kan bestå av fin sand eller barkströ fri från ogräsgifter, använd Reptibark. Om sand användes som bottenmaterial, bör man ha en skål med fuktig reptibark där spindeln kan söka fukt.  En grotta som gömställe uppskattas, denna kan man göra av en bit naturkork. Inred gärna med konstgjorda eller levande växter detta förhöjer terrariets utseende.

 

Foder äter endast levande. Syrsor, gräshoppor, zophobas, musungar.

 

Vitamin och kalktillskott: Vid ensidig utfodring bör foderdjuren prepareras med vitaminiserad kalk. Kalk utan vitamin kan ges med fri tillgång.

 

Aptitlöshet och seghet kan bero på låg temperatur eller för torr luft.  Den äter vanligen någon gång per månad, men kan i samband med sin hudömsning vara utan mat under lång tid. Fukta terrariet  flera gånger per vecka med en blomsterspruta för att bibehålla hög luftfuktighet.

 

Myror och småinsekter, flugor o.d. bör inte finnas i terrariet då dessa kan skada spindeln. Håll terrariet rent.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.

 

Text och foto: Nils Gunnar Nilsson

Rosahårad fågelspindel

Spindelhona med äggkokong