Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

Ursprung: Ökenområden i Pakistan, Iran och västra Indien.

 

Storlek: Upp till 25 cm. 

 

Beräknad ålderspann 5 -12 år,

men enstaka exemplar kan bli äldre.

 

Allmänt: Denna vackra ödla har blivit mycket en mycket populär terrarieinvånare, då den är relativt

lättskött och härdig om man sköter den efter dess behov.

 

LEOPARD GECKO        

Eublepharis macularius

Terrarie: Inredes till ökenmiljö med fin sand. Bohåla eller grotta kan byggas av naturkork med botten av fuktad sand, Terrariemossa eller Reptibark. Konstgjorda eller levande växter förhöjer terrariets utseende.

En skål med fuktig Reptibark skall dessutom finnas där geckon kan söka fukt vid behov, samt en grund Vattenskål med friskt vattnen.

 

Temperatur: Leopardgecko är som övriga reptiler växelvarma, och måste tillföras värme. Det skall finnas olika temperaturzoner mellan 22-35 grader. Aldrig lägre än *28 grader på varmaste stället. Kontrollera med termometer!

 

Värme: En värmelampa kan vara tänd dygnet om, men den blir ofta het, så djuren bör skyddas mot brännskador.

 

Belysning: Skall vara tänd på dagen och släckt på natten.

 

Utfodring: Unga och nyanskaffade djur erbjudes mat dagligen, men det är inte självkart att dom äter genast. När dom äter bra och är i god kondition matas 2-3 gånger per vecka. Vuxna erbjudes mat 1-2 gånger per vecka.

 

Foder: Syrsor, mjölmask, zophobas. Vuxna djur äter även gräshoppor och pinkis (nyfödda musungar).

Foderdjuren bör ej ha större längd än bredden på ödlans huvud.

 

Vitamin och kalktillskott: Vid ensidig utfodring bör maten prepareras med vitaminiserad kalk.

Kalk utan vitamin bör alltid finnas tillgängligt.

 

Aptitlöshet och seghet kan bero på låg temperatur.  Nattaktiva djur äter bäst under skymning. Vid förestående hudömsning brukar de ej vilja äta.

 

 Myror, flugor o.d. bör inte finnas i terrariet då dessa kan skada ödlan. Håll terrariet rent.

 

Tänk på att: Små barn som kan stoppa fingrarna i munnen inte skall hantera kräldjur utan närvaro av vuxna. Lyft aldrig ödlan i svansen, den kan vid ovarsamhet ramla av.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.   Vid sjukdom: Veterinär.      Skötselregler: Jordbruksverket

Övriga skötselråd

Textsammanställning: Tonny och Nils Gunnar Nilsson                     

Leopard Gecko