Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rymlig och rymningssäker bur uppskattas av Guldhamstern. Täck botten med burspån eller miljöströ.  Ställ buren på en dragfri plats. Normal rumstemperatur duger bra. En skål med fin ökenliknande sand bör finnas till hands, för att hålla pälsen i trim.  Leksaker i form av byggbara rörsektioner som bogångar och klättermöjligheter roar både guldhamster och barn, även ett motionshjul uppskattas. Håll bur och inredning ren, det ökar både din och djurens trivsel.

 

Maten består av olika sorters frön, sparsamt med frukt, grönsaker och animalier. Lämpliga hamsterfoder blandningar finnes färdiga att köpa i zooaffärer. Ger man grönsaker bör man förvissa sig om, att dessa inte är besprutade med gifter.

 

Vatten skall alltid finnas tillgängligt i buren, enklast användes dricksflaska. Vitaminbehovet täckes med multivitamin i dricksvattnet. Saltsten skall finnas upphängd i buren. Hamstern vässar gärna sina tänder på bur och inredning.  Detta kan i någon mån undvikas om träbitar eller gnagträpinnar fästas på buren för detta behov.  

 

Guldhamster är vanligen snälla och sällskapliga djur. Ta gärna upp den och kela med den. Små barn som ej förstår bättre  kan ibland stressa djuren till aggressivitet.

 

Honan föder året runt, mellan 4-10 ungar per kull, dräktighetstid är c:a 16 dagar. Ungarna föds nakna och blinda. Ge honan kalk som fodertillskott för att undvika kannibalism.

Efter ca 4 veckor kan ungarna klara sig själva.  Normal vuxenstorlek  c:a 15 cm.

Honan är större och väger mellan 150-250 gram. En vuxen hane bör väger 130-180 gram.

 

Guldhamsterns ålder brukar beräknas till ca 2 år.

Klorna behöver normalt inte klippas. Måste detta ändå göras, använd specialsax, som ej spräcker klorna. Klarar du ej detta hjälper vi dig för en billig penning.

 

Guldhamstern är tålig och drabbas sällan av sjukdomar, ohyra eller tarmparasiter. Normalt skall pälsen vara vårdad och blank samt ögonen blanka och intresserade. Ohyra avlägsnas med preparat avsett för husdjur.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.                       Vid sjukdom: Veterinär.

 

Skötselregler: Jordbruksverket

  Textsammanställning och djurfoto: Nils Gunnar Nilsson

 

 Guldhamstern härstammar från ökenområden

 i Syrien.

 Tama former förekommer i flertal färger amt

 pälstyper.

 För att klara av den enorma hetta, kyla och

 torka som förekommer i öknar, gräver den 

 underjordiska gångar och bohålor. För

 kommande svåra tider hamstrar den sin föda   dit.

 Guldhamstern är en enstöring och trivs bäst ensam, samt är normalt nattaktiv.

Trefärgad Guldhamster

Guldhamster

Textruta:   GULDHAMSTER        Mesocrietus auratus