Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

NYSTART AV AKVARIE

 

När man startar ett nytt akvariesystem, så har man vanligen endast ett O-biologisk kranvatten att börja med. Därför är det önskvärt att akvariet får stå c:a 3 dagar med vatten och växter,  innan ett mindre antal fiskar invänjas. Filter och doppvärmare skall vara igång.

Belysningen skall vara tänd 8-12 timmar per dygn, och temperatur mellan 24-28 grader.  När sedan fiskarna inköpts bör man starta med ett mindre antal som trivs bra i nytt vatten. För att nedbrytningsbakterierna skall kunna bildas bör man tillsätta vatten-mognadsmedel och ej mata fiskarna de första tre dagarna. (risk för nitritförgiftning) Mata därefter sparsamt, c:a 1-2 fiskfoderflingor per fisk och dag.

 

Efter c:a 5 dagar om fiskarna ser pigga ut och vattnet är klart kan flera fiskar tillsättas och matningen ökas något.   Om vattnet är grumligt eller luktar illa, sluta mata tills vattnet blir klart. (max 1 vecka). Tillsätt Sera bio  Nitrivec

    

           HUR GÖR MAN?

1. Rengör akvariet med akvarietempererat vatten.

2. Montera eventuell bakgrund.

3. Placera akvariet på ett plant och stabilt underlag.

4. Skölj sanden ordentligt i akvarietempererat vatten och töm den i akvariet.

5. Tvätta dekorationsstenar och rötter, samt placera dem stadigt i sanden.

6. Montera filter och varmare. (Anslut ej kontakterna.)

7. Fyll på med akvarietempererat vatten (24-28gr).

     Tillsätt    vattenberedningsmedel, t.ex. Sera Aqutan.

      Efter ytterligare  någon timme  tillsätt vattenmognadsmedel Sera bio  Nitrivec

      (fortsätt  att ge Sera Bio Nitrivec de första 10 dagarna enligt bruksanvisning.)

8. Plantera växterna och tryck ned växtnäringskulor nära rötterna.

9. Starta filter och doppvärmare. Kontrollera värmarens funktion med en

    termometer. Termostatstyrda värmare ställes in för önskad temperatur,

    det brukar vanligen ta några dagar innan stabil värme uppnåtts. 

    Det spelar ingen roll om värmen varierar några grader.

 

Vid eventuella problem med fiskarna, tag in till oss cirka 1 dl. akvarievatten, så hjälper vi Dig med en vattenanalys för en billig penning

                                                                                                                 

Nystart av akvarie

 Text: Tonny Nilsson

Textruta: