Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg
Textruta: RYSK STÄPPSKÖLDPADDA

Afghan Tortoise or Horsfields Tortoise

                                                                                                                   

Ursprung: Södra Ryssland, Afganistan,

                   Pakistan och Östra Iran. 

 

Storlek: Skalets längd upp till ca 20 cm.

 

Ålder ej säkert dokumenterat, men troligen över 50 år.

 

Könsskillnad: Honor har ett plant bottenpansar. Hanar inåtbuktat bottenpansar, samt har kraftfullare svansparti. Könsmogna hanar är starkt revirhävdande och bör inte hållas i samma terrarium. Även honorna kan råka illa ut för stridslystna hanar.

 

Övrigt: Vid torrperioden och vid extrem värme gräver den ner sig. Samt vid vinterperioden går den i dvala/vintersömn som varar 2 till 4 månader beroende på temperatur.

 

Temperaturbehov under dagen 22-32 grader. Natt 22-24 grader.  (30-32 grader under värmelampan) Låga temperaturer gör att den blir slö och vägrar äta.  Man kan placera en värmelampa i terrariet, så att den själv kan gå hämta sin trivseltemperatur.  För att värma upp terrariet finns även värmekabel, värmemattor som kan läggas under bottenmaterialet. Så kallad "nattlampa" kan vid behov lysa dygnet runt. Kontrollera med termometer, så att du får olika värmeområden i terrariet för bästa trivsel.   Sommartid då vädret tillåter kan den få tillfälle att vistas utomhus.

 

Belysning: Tänt under dagtid, släckt på natten. Lysrör med låg UV-halt av både UVA och UVB-strålning användes hela dagen. OBS!  Detta UV-ljus kan ej tränga igenom vanligt glas.

 

Terrariet: Skall vara tillräckligt stort så att rörelseutrymme finns. För maximal trivsel inred med torrt bottenmaterial av finkornig sand gärna blandad med kalksand alternativt krossad snäckskal eller terrariematta som är lätt att tvätta.  Stenar, rötter och gröna växter förhöjer terrariets skönhet. Dock är man hänvisad att använda konstväxter då friska växter ätes med god aptit. Bakgrundsplanscher finns i flera vackra motiv.

 

Utfodring: I vilt tillstånd äter den huvudsakligen gröna växter, frukt, svamp, blommor, blad, gräs och t.o.m. as.    Unga djur matas dagligen, men äldre i god kondition kan uthärda lång svältperiod. Detta rekommenderas inte!    Erbjud mat minst 2 gånger per vecka.

 

Maten kan bestå av hö, grönsaker, ogräs, gräs, blad, frukt, sköldpaddspellets. Undvik att utfodra ensidigt och ge fiberrik kost. Undvik ensidig utfodring med frukter då dessa kan utlösa diarréer.

 

Vatten: Behovet blir lågt om den äter vattenrik föda. För att undvika brist placeras en låg vattenskål i terrariet. Flera gånger per vecka uppskattar den att bada i 28-30 graders vatten, med ett vattendjup av max 1/4 av djurets höjd i ca 20 minuter. Den brukar då dricka sitt behov för flera dagar, samt lämna sin avföring. 

 

Vitaminer och kalk: Kalkbehovet är stort och skall tillsättas födan minst en gång per vecka. T.ex. Multivitamin, Reptivit . Följ bruksanvisningen, överdoser kan verka skadligt. Kalk utan vitamin kan ges med fri tillgång,

 

Övriga frågor: Kontakta ossVid sjukdom Veterinär. 

Regler: Jordbruksverket

 

Tänk på att: Små barn som kan stoppa fingrarna i munnen skall ej hantera sköldpaddor utan närvaro av vuxna. Tag för vana att alltid tvätta händerna efter att du har kelat med dina husdjur.

                                                     

RYSK STÄPPSKÖLDPADDA        

 Textsammanställning: Tonny & Nils Gunnar Nilsson

Testudo horsfieldii

Textruta: