Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

Klogroda            African clawed frog     Xenopus laevis

Ursprung: Central och S. Afrika. Söder om Sahara.

 

Förekommer i stillastående eller sakta flytande vatten. Vattenlevande men vid regn kan den undantagsvis förflytta sig på land mellan vattendragen.

Lokala varianter förekommer.

 

Guld-klogrodan är en populär odlingsvariant.

 

Dvärg-klogrodan Hymenochirus boettgeri

(c:a 5 cm) är en mindre släkting som förekommer i Centralafrika.

 

Storlek: Upp till 13 cm. 

 

Förväntat livsspann 10-20 år enstaka exemplar kan bli äldre.   

 

Könsskillnad: Honan är något större. Hanen är svullen runt analöppningen.

 

Temperaturbehov: 20-27 grader. Vid låga temperaturer  blir den slö och vägrar äta.

Kan övervintra och gå i dvala vid så låga temperaturer som 10-15 grader. Akvariet uppvärmes med en termostat doppvärmare för att uppnå trivseltemperatur. Du kontrollerar temperaturen lättast med en akvarietermometer.

 

Akvariet: Skall vara tillräckligt stort så att rörelseutrymme och gömställen finns. För maximal trivsel inred med slipad akvariesand. Stenar, rötter och gröna växter förhöjer akvariets skönhet. Bakgrunds planscher finns i flera vackra motiv. Övriga medinvånare bör väljas omsorgsfullt då klogrodan äter det mesta den kan svälja.

 

Belysning: Tänt under dagtid, släckt på natten.

 

Vattnet: Skall vara av samma kvalité, som för vanliga akvariefiskar.

 

Utfodring: I vilt tillstånd livnär sig klogrodan huvudsakligen av insekter, insektslarver, fiskar, fiskrom, maskar, sniglar.  Unga djur matas dagligen, men äldre i god kondition kan uthärda lång svältperiod. Detta rekommenderas ej!  Erbjud mat minst varannan dag. Klogrodan är skymningsaktiv och det är smart att erbjuda mat vid dessa tillfällen. Undvik ensidig utfodring. Maten kan bestå av t.ex. levande mygglarver, mjölmask, zophobas, syrsor, fiskar, lövmask. Djupfryst röda, vita eller svarta mygglarver, sötvattenkrill och mysis. Frystorkade röda mygglarver eller tubifex. Fiskfoder, som ej är för smått går bra som omväxling, samt foder avsett till vattensköldpaddor.

 

Fortplantning: Vid trivsel lägger grodparet ägg. Hanen klamrar sig fast på honans bakkropp och befruktar äggen. En stor hona producerar mellan 500-2000 ägg, som sprides bland växterna. Larverna kläcks efter några dygn och saknar då armar och ben. Munnen är utrustad med två framåtriktade antenner, som troligen tjänstgör som smakorgan vid sökandet av föda. Larverna silar huvudsakligen små plankton och svävalger som föda. De är lätta att föda upp. Foder som användes till fiskyngel fungerar bra. Larverna växer fort och omvandlingen till vuxengrodans utseende sker efter några månader. Föräldraparet avlägsnas efter äggläggningen då annars rom och yngel kan bli uppätna.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.

Klogroda