Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg
Textruta: Eldbuksalamander

Hongkongsalamander    

Cynops orientalis

 

Chinese Fire Belly Newt

Salamandrar tillhör gruppen långstjärtade grodor och är s.k. amfibier. Det innebär att djuren skall ha tillgång till både vatten och landdel.

 

Flera närbesläktade arter från Syd-Ost Asien förekommer på Svenska marknaden.

 

Djuren trivs bäst i ett Akvaterrarium. Stenar, sand  och rötter eller en bit korkbark

kan utgöra landdelen. Vattentemperaturen kan regleras med en doppvärmare för akvarie. Ett motorfilter hjälper till att hålla en bra vattenkvalité. Vattnet skall vara av ”akvariekvalté” och bör bytas ut med en tredjedel var tredje vecka. Terrarieväxter för landskapsavdelningen,  akvarieväxter och flytväxter till vattenavdelningen förhöjer utseendet och uppskattas som gömställen.

 

I naturen växlar det mellan torr- och regnperioder. Därför är Salamandern ibland mera vattenlevande och aktiv, ibland mera landlevande och inaktiv. Förökning och romläggning sker under sommar och regnperiod.  Torrperioderna överlever de vanligen sovande under lövhögar och liknade fuktiga ställen.

 

Den är aktivast i temperaturer mellan 20-25 grader, kan dock överleva (övervintra) i temperaturer ner mot 5 grader.

 

Beräknad ålderspann 4- 5 år, men enstaka exemplar kan bli äldre.

 

Salamandrar är som de flesta andra groddjur utpräglade rovdjur och äter helst levande byte. De kan erbjudas levande mygglarver, småfisk, syrsor eller lövmask. Salamandrar brukar även kunna acceptera djupfrysta insektslarver, t.ex. röda eller vita mygglarver. Men man kan ibland även få dem att äta fiskmat typ. Hikari-Pellets och torkade gammarusräkor. Mat erbjuds 2-3 gånger per vecka. Variera om möjligt utbudet av mat. Ibland kan det vara nödvändigt att ta upp dem och mata i separat kärl med vatten för att kontrollera att de äter. En välmatad Salamander klarar sig normalt utan mat i flera veckor.

 

Man kan hålla fiskar vattenavdelningen. Välj då tillräckligt stora och snälla fiskar så de att

ej blir uppätna eller oroar salamandrarna. Levande födande fiskar kan vara lämpliga som sällskap, då deras yngel kan tjänstgöra som fodertillskott. Det skall finnas gott och gömställen.

 

Obs! Salamandrar är bra på att klättra (även på glas) och rymmer lätt ur akvaterrariet. Tag aldrig i en Salamander med torra fingrar då den har en känslig hud!

 

Övriga frågor: Kontakta oss.

Eldbukslamander

Textsammanställning: Tonny Nilsson & Nils Gunnar Nilsson