http://hem.bredband.net/bombina/img2.jpg


 

 

 

 

 

 

Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg
Textruta: KLOCKGRODA      Orientalisk Klockgroda    Bombina orientalis

KLOCKGRODA    

Oriental Fire-Bellied Toad     

Ursprung:  S.O. Asien.

Exemplar som säljes i Zoo-affärer är odlade.

 

Storlek 5-6 cm. Honan blir större än hanen.

Vid parningstiden lockar hanen med ett 

metalliskt klingande läte.

 

Beräknad ålderspann  4 -5 år, men enstaka  exemplar kan bli äldre.

Dessa trevliga och vackra grodor är amfibier. Det innebär att djuren skall ha tillgång till både vatten och landavdelning i sitt terrarium.

 

Djuren trivs bäst i ett Akvaterrarium. Stenar, sand och rötter eller en bit korkbark kan utgöra landdelen. Bäst är att inreda ett akvarium med nedsänkt vattennivå och bygga upp en landdel. Alternativt  kan även inredas med våt reptibark (är fri från ogräsgift) som håller fukten bra,  samt en stor vattenskål att simma i. Vattnet i skålen bör då bytas flera gånger per vecka.

 

Temperatur: Vattentemperaturen 23-28 grader bör regleras med en akvarie-doppvärmare, reptibarken av värmeslinga eller värmematta. Vid för låg temperatur blir grodan passiv och slutar äta. Ett motorfilter hjälper till att hålla en bra vattenkvalité. Vattnet skall vara av ”akvariekvalté” och bör bytas ut med en tredjedel var tredje vecka. Terrareväxter för landskapsdelen,  akvarieväxter och flytväxter till vatten-delen förhöjer utseendet och uppskattas som gömställen.

 

Belysning: Tänt på dagen (11-13 timmar). UV-ljus (Ultra Violett) uppskattas av grodan, med fördel användes lysrör med låg UV-halt och bra blandning av både UVA och UVB, som är tänt hela dagen.

 

Övrigt: Med tillräckligt stort utrymme kan flera djur kan hållas tillsammans. Rivalitet och stridigheter förekommer mellan grodorna men detta är normalt och vanligen uppstår ingen större skada på djuren.

 

Fiskar kan hållas i vattnet. Välj tillräckligt stora och snälla fiskar, så att de inte blir uppätna eller oroar grodorna. Det skall finnas gott och gömställen.

 

Obs! Grodorna rymmer lätt ur terrariet. Tag aldrig i grodor med torra fingrar då den har en känslig hud!

 

Utfodring: Groddjur är utpräglade rovdjur och äter helst levande byte. Klockgrodan kan erbjudas mat både i vattnet och på land. Välmatade grodor kan uthärda långa vältperioder utan att ta skada.

 

Matsedel: Levande mygglarver, myggor, flugor, syrsor, maskar och småfisk är favoritmat. Djupfrysta mygglarver brukar accepteras. Men man kan ibland även få dem att äta fiskmat som Hikari-pellets eller torkade gammarusräkor. Undvik ensidig utfodring.

 

Tänk på att: Små barn som kan stoppa fingrarna i munnen skall inte hantera grodor utan närvaro av vuxna. Klockgrodan avsöndrar ett hudsekret som kan irritera tjänstlig hud. Tag för vana att alltid tvätta händerna efter att du har kelat med dina husdjur.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.

Textsammanställning: Tonny Nilsson & Nils Gunnar Nilsson

Cryptocoryne pontederifolia

Anubias heterophylla

Microsorium pteropus