Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

TAM-RÅTTA

Rattus norvegicus

Tamformer av brunråttan förekommer i ett flertal snygga färger, samt pälstyper.

De trivs att vara flera tillsammans i familjegrupp, men kan även vara ensamma om de blir ompysslade.

 

Normal vuxenstorlek 25-30 cm för kroppen, samt nästan lika lång svans.

 

Vikt 375-500 g.

En  rymlig och rymningssäker bur uppskattas av råttan. Täck botten med burspån eller miljöströ.  Ställ buren på en dragfri plats. Normal rumstemperatur duger bra. En skål med fin ökenliknande sand bör finnas till hands, för att hålla pälsen i trim.  Leksaker i form av byggbara rörsektioner, som bogångar och möjligheter att klättra roar både råttor och barn, även ett tillräckligt stort motionshjul uppskattas. Håll bur och inredning ren, det ökar både din och djurens trivsel.

 

Maten består av olika sorters frön, frukter, grönsaker och animalier.    Lämplig råttpellets och foderblandningar finnes färdiga att köpa i zooaffärer. Ger man grönsaker bör man förvissa sig om, att dessa ej är besprutade med gifter.

 

Vatten skall alltid finnas tillgängligt i buren, enklast användes dricksflaska.

 

Vitaminbehovet  täcks med multivitamin i dricksvattnet. Saltsten skall finnas upphängd i buren. Råttor vässar gärna sina tänder på bur och inredning.  Detta kan i någon mån undvikas om träbitar eller gnagträpinnar fästas på buren för detta behov.  

 

Tam-råttor är vanligen snälla och sällskapliga djur.  Ta gärna upp den och kela med dem. Någon vuxen person skall alltid ha ansvaret för djuret, detta djurägaransvar kan ej åläggas barn.  Små barn som ej förstår bättre  kan ibland stressa djuren till aggressivitet.

 

Honan föder året runt. Ungarna föds nakna och blinda. Ge honan Kalk som fodertillskott för att undvika kannibalism. Efter 3-4 veckor kan ungarna klara sig själva, samt könsmogna vid 10-14 veckors ålder.

 

Tam-råttans ålderspann brukar beräknas till 2-3 år, ibland äldre.

 

Klorna behöver normalt inte klippas. Måste detta ändå göras, använd specialsax, som inte spräcker klorna. Klarar du ej detta hjälper vi dig för en billig penning.

 

Tam-råttan är tålig och drabbas sällan av sjukdomar. Normalt skall pälsen vara vårdad och blank samt ögonen blanka och intresserade. Ohyra avlägsnas med preparat avsett för husdjur.

 

Övriga frågor: Kontakta ossVid sjukdom: Veterinär.  Skötselregler: Jordbruksverket

 

Textsammanställning och foto: Nils Gunnar Nilsson

Tamråtta