Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia av lövenkanin.jpg

Textruta: MÅSFINK                           Lonchura striata domestica

Ursprung: Finns ej vild, men anses vara en

kinesisk odlingsform av Bronsfink. Infördes

till  Europa i slutet på 1800-talet.

Flertal färgvarianter förekommer.

Vild Bronsfink härstammar från S.O Asien

där den lever i gräsjungel. 

 

Storlek cirka 11 cm

 

Allmänt: Det är en lättskött och trevlig fågel,

som går att hålla i par eller flock.

Häckar villigt, lägger 4- 8 vita ägg, som ruvas

i ca: 13 dagar. Slutet rede eller boholk

rekommenderas. Bomaterial kan bestå av

kokosfiber och skall finnas tillgängligt i buren.

 

Könsskillnad: Lika och svåra att könsbestämma. Hanen utmärkes dock genom sin sång. Könsmogen är den vid ca 1 års ålder.

 

Ålderspann 7-10 år. Enstaka fåglar kan bli betydligt äldre.

 

Buren skall vara tillräckligt stor så att rörelseutrymme finns. Den skall placeras ljust och dragfritt. Burbotten täcks med sand, miljöströ eller sandpapper. Undvik tidningspapper då detta kan innehålla giftiga komponenter.

Inred buren med pinnar att sitta på, vilka gärna kan vara av vilda träslag, men pinnar som följer buren duger bra. En gunga av något slag och ”leksaker” gör tillvaron intressantare. Rengör buren ofta, det förhöjer trivseln både för dig och fågeln.

 

Utfodring:   Maten skall bestå av fröblandningar avsedda för finkar, samt gärna tillskott av äggkraftfoder, som är  speciellt nödvändigt under häckningen. Grönsaker uppskattas som tillskott, men försäkra dig att dessa ej blivit besprutade med giftiga preparat.Obs! Avokado är giftig för fåglar.

 

Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt, och bytes varje dag. Vattenbad uppskattas.

 

Vitaminer och kalk: Multivitamin tillsatt i dricksvattnet och även badvattnet täcker vitaminbehovet.

Krossade snäckskal och kalkgnagsten ges för att täcka fågelns stora kalkbehov. Sand 0,5-1,5 mm

bör finnas tillgängligt på burbotten eller i skål..

 

Kloklippning behöver ibland utföras. Detta gör man med specialsax, så att klorna ej skadas. Kan du ej utföra detta hjälper vi dig för en billig penning.

 

Ohyra kan spridas med vilda fåglar eller från andra husdjur, avlägsnas med preparat avsett för detta.

 

Tänk på att: Tobaksrök  och aerosolsprayer är ogynnsamt för fågelns lungor.

Måsfinken är tålig och drabbas sällan av sjukdomar.

 

 

Övriga frågor: Kontakta oss.     Vid sjukdom Veterinär.

 

Skötselregler: Jordbruksverket

Text: Nils Gunnar Nilsson

Måsfink

 Färskt gräs

som  fodertillskott

   Alltid på lager

Snäckskal

  med kol