Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

KANARIEFÅGEL                              Serinus canaria

Ursprung:  Kanarieöarna, Madeira.

 

Allmänt: Allmänt: Det är en härdig och populär fågel,

som i århundraden hållits som burfågel för sin trevliga sång.

Odlingsformer förekommer med skiftande utseende och

färger. Flera hanar bör inte hållas tillsammans då de gärna bråkar. En del hanar accepterar inte närvaro av hona, annat än under själva häckningsperioden.

I tillräckligt stora voljärer/burar kan den hållas i flock.

 

Storlek  cirka 13 cm.

 

Ålderspann  7-12 år, men enstaka exemplar kan bli äldre.

Könsskillnad: Tyvärr är unga fåglar svåra att könsbestämma, så här kan misstag begås. Hanens sång brukar vara en säker bedömning. Brunstiga hanar har även ett skarpt synbart tvärveck framför analöppningen.

 

Buren skall vara tillräckligt stor så att rörelseutrymme finns. Den skall placeras ljust och dragfritt.

 

Burens botten täcks med sand, miljöströ eller sandpapper. Undvik tidningspapper som bottenmaterial då detta är olämpligt och ser tråkigt ut.  Inred buren med pinnar att sitta på.  Rengör buren ofta, det förhöjer trivseln både för dig och fågeln.

 

Utfodring: I vilt tillstånd äter den huvudsakligen gräsfröer, frukt, insekter och maskar. Maten du ger den kan bestå av fröblandningar avsedda för kanariefåglar, samt gärna med tillskott av grönsaker, bär och frukter. Man bör förvissa sig om att dessa inte är besprutade med gifter.  Obs! Avokado är giftig för fåglar. Äggkraftfoder kan ges som tillskott, detta är extra viktigt under häckningsperioden. Färgfoder brukar även användas för att förstärka färgen, speciellt för fåglar med röda anlag!

 

Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt, och bytes varje dag. Badkar för bad och dryck kan hängas på buren. 

 

Vitaminer, kalk, och sand:   Multivitamin tillsatt i dricksvattnet täcker vitaminbehovet.

Krossade snäckskal och kalkgnagsten ges för att täcka fågelns stora kalkbehov.   Sand

grovlek 0,5-1 mm ätes av fåglarna och bör finnas tillgängligt, då det underlättar matsmältningen. Förökning/Häckning: Använd ett öppet flätat rede för kanarier. Som bomaterial kokosfiber och charpi. Kanariefågeln lägger 4-7 vita ägg som ruvas i 13 dygn.

Ungarna är flygfärdiga och äter själva vid 4-5 veckors ålder.

 

Klorna behöver ibland klippas. Detta gör man med specialsax, så att klorna inte skadas. Kan du ej utföra detta hjälper vi dig för en billig penning.

 

Kanariefåglar är vanligen tåliga och drabbas sällan av sjukdomar. Under ruggningsperioden, då fåglarna byter sina fjädrar, ser de vanligen något luggslitna ut. Detta är normalt. Ruggningen bör klaras av på mindre än 3 veckor.

 

Ohyra kan spridas från vilda fåglar eller från andra husdjur, och avlägsnas med preparat avsett för detta.

 

Tänk på att: Tobaksrök, aerosolsprayer och målarfärgslukt är skadligt för fågeln.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.     Vid sjukdom Veterinär.  Skötselregler: Jordbruksverket

Text och foto: Nils Gunnar Nilsson

Kanariefågel

          Snäckskal

  med kol