Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

ZEBRAFINK                             Poephila guttata castanotis

 

Ursprung:  AUSTRALIEN.   Gräs och buskmark.

 

Allmänt: Det är en härdig och populär fågel, som

även kan hållas i utomhusvoljär under sommaren.

Odlingsformer förekommer i ett flertal färger. Den

är en flockfågel och bör inte hållas ensam.

 

Storlek: Cirka  10 cm.       

 

Ålderspann  7-12år.      

Könsskillnad: Hanen har bruna kindfläckar och har kraftigare färger än honan. Tyvärr är unga fåglar svåra att könsbestämma, så här kan misstag begås.

 

Buren skall vara tillräckligt stor så att rörelseutrymme finns. Den skall placeras ljust och dragfritt.

 

Burbotten täcks med sand, miljöströ eller sandpapper. Undvik tidningspapper då detta är olämpligt och ser tråkigt ut. Inred buren med pinnar att sitta på. 

Rengör buren ofta, det förhöjer trivseln både för dig och fågeln.

 

Utfodring: I vilt tillstånd äter den huvudsakligen gräsfröer, insekter och maskar.

Maten du ger den kan bestå av fröblandningar avsedda för finkar samt gärna tillskott av grönsaker, bär och frukter, som man bör förvissa sig om att dessa ej är besprutade med gifter.  Äggkraftfoder  kan ges som tillskott, extra viktigt under häckningen.

 

Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt, och bytes varje dag. Badkar för bad och dryck kan hängas på buren. 

 

Vitaminer, kalk, och sand:    Multivitamin tillsatt i dricksvattnet täcker vitaminbehovet.

Krossade snäckskal och kalkgnagsten ges för att täcka fågelns stora kalkbehov.   Sand

grovlek 0,5-1 mm ätes av fåglarna och bör finnas tillgängligt, då det underlättar matsmältningen.

 

Förökning/Häckning: Använd ett slutet flätat rede för finkar. Som bomaterial kokosfiber och charpi.

Zebrafinken lägger 4-7 vita ägg som ruvas i 12 dagar. Ungarna är flygfärdiga och äter själva vid 4-5 veckors ålder.

 

Kloklipping behöver ibland utföras. Detta gör man med specialsax, så att klorna ej skadas. Kan du ej utföra detta hjälper vi dig för en billig penning.

 

Zebrafinkar är tåliga och drabbas sällan av sjukdomar. Under ruggningsperioden, då fåglarna byter sina fjädrar, ser de vanligen något luggslitna ut. Detta är normalt. Ruggningen bör klaras av på mindre än 3 veckor.

 

Ohyra kan spridas från vilda fåglar eller från andra husdjur, och avlägsnas med preparat avsett för detta.

 

Tänk på att: Tobaksrök är ogynnsamt för fågelns lungor. Väl  invand i sin nya bur är Zebrafinken tålig och drabbas sällan av sjukdomar.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.     Vid sjukdom Veterinär. 

 

Skötselregler: Jordbruksverket

Text och foto: Nils Gunnar Nilsson

Zebrafink

 Färskt gräs

som  fodertillskott

   Alltid på lager

Snäckskal

  med kol