Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

NYMFPARAKIT                      Nymphicus hollandicus

Cockatiel                       

 

 

Ursprung: AUSTRALIEN.   Öppna landskap, grässlätter.  

Importer från Australien lär inte ha förekommit sedan 1960.

Lyckligtvis odlas den nu både i Sverige och i övriga Europa, så att tillgång finns till unga fåglar, som lättare blir tama.

Odlingsformer förekommer i flertal färger.

 

Storlek cirka 32 cm. 

 

Ålderspann 10-15 år, men enstaka exemplar kan bli äldre.

Nymfparakit

Allmänt: Det är en härdig fågel, som även kan hållas i utomhusvoljär under sommaren.

Häckar i vilt tillstånd efter regnperioden då tillgången på föda är rikligast. Lägger 4-7 vita ägg som ruvas i 21 dagar. Tama fåglar kan lära sig tala enstaka ord.

 

Könsskillnad: Hanen har vanligen gult huvud, medan honan har grågult huvud med gul panna, orange öronfläckar, samt tvärrandig mönstring på undersidan av stjärtfjädrarna. En praktfull fågel som är helt utfärgad först efter 6- 12 månaders ålder. Tyvärr är unga fåglar, och färgodlingsvarianter svåra att könsbestämma, så här kan misstag begås.

 

Buren skall vara tillräckligt stor så att rörelseutrymme finns. Den skall placeras ljust och dragfritt. Burbotten täcks med sand, miljöströ eller sandpapper. Undvik tidningspapper som bottenmaterial då detta då detta är olämpligt och ser tråkigt ut. Inred buren med kraftiga pinnar att sitta på, vilka gärna kan vara av vilda träslag, men pinnar som följer buren duger bra. En gunga av något slag gör tillvaron intressantare. Rengör buren ofta, det förhöjer trivseln både för dig och fågeln. En gren eller ett klätterträd där fågeln kan vistas utanför buren dagtid är att föredra.

 

Utfodring: I vilt tillstånd äter den huvudsakligen fröer, nötter, bär, frukt. Maten du ger den kan bestå av fröblandningar avsedda för parakiter, samt gärna tillskott av grönsaker, bär och frukter, som man bör förvissa sig om att dessa ej är besprutade med gifter. Obs! Avokado är giftig för fåglar. Äggkraftfoder som tillskott, extra viktigt under häckningen. Fröstänger krackers kan ges som godis, ger sysselsättning och håller näbben i trim på ett naturligt sätt. 

 

Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt, och bytes varje dag. Om möjlighet att bada ej kan ordnas i buren, sprayas fågeln med en fin dusch från en blomsterspruta  dagligen eller ge möjlighet att bada i ett grunt kärl utanför buren.

 

Vitaminer, kalk och sand: Multivitamin tillsatt i dricksvattnet täcker vitaminbehovet.

Krossade snäckskal och kalkgnagsten ges för att täcka fågelns stora kalkbehov. Sand

grovlek 0,5-1 mm ätes av fåglarna och bör finnas tillgängligt, då det underlättar matsmältningen.

 

Kloklipping behöver ibland utföras. Detta gör man med specialsax, så att klorna inte skadas. Kan du ej utföra detta hjälper vi dig för en billig penning.

 

Ohyra kan spridas med vilda fåglar eller från andra husdjur, avlägsnas med preparat avsett för detta.

 

Tänk på att: Tobaksrök är ogynnsamt för fågelns lungor. Väl invand i sin nya bur är Nymfparakiten tålig och drabbas sällan av sjukdomar.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.     Vid sjukdom Veterinär. 

 

Skötselregler: Jordbruksverket

Text och djurfoto: Nils Gunnar Nilsson

 Färskt gräs

som  fodertillskott

   Alltid på lager

    Foto: Ninna Nilsson

Vit avelsform