Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia  av lövenkanin.jpg

LEOPARD SKÖLDPADDA               

LEOPARD SKÖLDPADDA               

Leopard Tortoise               

 

Ursprung: Central och S. Afrika.    

Många geografiska varianter förekommer.

På grund av strikta fångstrestriktioner är

denna sköldpadda sällsynt  på marknaden.

Lyckligtvis odlas den nu mera både i Sverige och i övriga världen, så att denna praktfulla och trevliga sköldpadda kan erhållas som husdjur.

 

Storlek vuxen:  35  - 70 cm.

 

              Geochelone pardalis

 

Ålderspann: Ej säkert dokumenterat, men troligen över 50 år. Unga exemplar har praktfullare teckning.

 

Könsskillnad: Honor har ett plant bottenpansar. Hanar inåtbuktat bottenpansar, samt kraftfullare svansparti.

      Ung sköldpadda                  

Temperaturbehov: Dag 28-35 grader.

Natt 24 grader.

Låga temperaturer gör att den blir slö och vägrar äta. Man kan placera en värmelampa i terrariet, så att den själv kan hämta sin trivseltemperatur. 

Så kallad nattlampa kan vid behov lysa dygnet runt.

Kontrollera med termometer, så att du får olika värmesoner i terrariet för bästa trivsel. Sommartid då vädret tillåter bör

den få tillfälle att vistas utomhus.

 

 

 

Belysning: Tänt under dagtid, släckt på natten.

 

Lysrör med låg UV-halt av både UVA och UVB-strålning användes hela dagen.                                                                                           

OBS!  Detta UV-ljus kan inte tränga igenom vanligt glas.      

                                  

 Terrariet: Skall vara tillräckligt stort så att rörelseutrymme finns. För maximal trivsel inred med torrt bottenmaterial av slipad finkornig akvariesand eller terrariematta som är lätt att tvätta. Stenar, rötter och gröna växter förhöjer terrariets skönhet. Dock är man hänvisad att använda konstväxter då friska växter ätes upp med god aptit. Bakgrunds planscher finns i flera vackra motiv.

 

Utfodring: I vilt tillstånd äter den huvudsakligen fiberrik vegetabilisk föda, t.ex. gräs, frukt, blommor och blad, men i vissa fall även sniglar, insekter, maskar och t.o.m. as. Unga djur matas dagligen, men äldre i god kondition kan uthärda lång svältperiod. Detta rekommenderas inte!  Erbjud mat minst 2 gånger per vecka.

Den äter det mesta men undvik att utfodra ensidigt. Maten kan bestå av fiberrik kost med låg proteinhalt, såsom gräs, ”ogräs”, salladsblad, maskrosor, olika frukter, grönsaker, hö och dyligt.

 

Vatten: Behovet blir lågt om den äter vattenrik föda. För att undvika brist placeras en låg vattenskål i terrariet. Någon gång per vecka kan den badas i 30-35 grader varmt vatten, med ett vattendjup av max 1/4 av djurets höjd i ca 30 minuter. Den brukar då dricka sitt behov för flera dagar, samt lämna sin avföring. 

 

Vitaminer och kalk: Kalkbehovet är stort och tillsättes födan en gång per vecka. Kalk utan vitamin och  Multivitamin . Följ bruksanvisningen, överdoser kan verka skadligt. Kalk utan vitamin kan inte överdoseras. Cepiaskal är även ett utmärkt mineraltillskott.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.    Vid sjukdom Veterinär.

Bottenpansar av ung köldpadda

Tänk på att: Små barn som kan stoppa fingrarna i  munnen skall inte hantera                                                                                         sköldpaddor utan närvaro av  vuxna.

                                                                                                       Tag för vana att alltid tvätta händerna efter att du har kelat med dina husdjur.                                                                                                                          

 

Bilder från  Thornybruch Viltreservat, Syd Afrika        Text  och foto: Nils Gunnar Nilsson