Norrköpings Akvarier

 

 

Kopia av lövenkanin.jpg

 

Ursprung:  AUSTRALIEN.   Öppna landskap, grässlätter. 

 

Allmänt: Det är en härdig och populär fågel, som även kan hållas i utomhusvoljär under sommaren. Förekommer vild i stora flockar, som häckar efter regnperioden då tillgången på föda är rikligast. Vildformen är grön, men odlingsformer förekommer i ett flertal färger.

 

Textruta:  UNDULAT                Melopsittacus undulatus

Storlek   21 cm.

 

Ålderspann  7-10 år men enstaka exemplar kan bli betydligt äldre.

                                                     

Könsskillnad: Hanen har vanligen blå eller rosa vaxhud ovanför näbben, medan honan har brun eller vitaktig vaxhud. En praktfull och trevlig fågel som är helt utfärgad först efter 6- 12 månaders ålder. Tyvärr är unga fåglar svåra att könsbestämma, så här kan misstag begås.

 

Buren skall vara tillräckligt stor så att rörelseutrymme finns. Den skall placeras ljust och dragfritt. Burens botten täcks med sand, miljöströ eller sandpapper. Undvik tidningspapper då detta vanligtvis innehåller giftig trycksvärta.

Inred buren med pinnar att sitta på, vilka gärna kan vara av vilda träslag, men pinnar som följer buren duger bra. Många trevliga leksaker, och speglar finns till undulater, vilka uppskattas och gör tillvaron intressantare. Rengör buren ofta, det förhöjer trivseln både för dig och fågeln.

 

Utfodring: I vilt tillstånd äter den huvudsakligen gräsfröer, bär, frukt. Maten du ger den kan bestå av fröblandningar avsedda för undulater samt gärna tillskott av grönsaker, bär och frukter, som man bör veta att dessa ej är besprutade med gifter.  Äggkraftfoder som tillskott är extra viktigt under häckningen.  Fröstänger  krackers kan ges som godis, ger sysselsättning och håller näbben i trim på ett naturligt sätt. 

 

Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt, och bytes varje dag. Badkar för bad och dryck kan hängas på buren. 

 

Vitaminer, kalk, och sand: Multivitamin tillsatt i dricksvattnet täcker vitaminbehovet.

Krossade snäckskal och kalkgnagsten ges för att täcka fågelns stora kalkbehov.   Sand grovlek 0,5-1 mm ätes av fåglarna och bör finnas tillgängligt, då det underlättar matsmältningen.

 

 

Förökning/Häckning: Bästa ålder för honor 1-3 år, hanar 1-5 år. Använd en holk för undulater, lägg i ett lager sågspån som bomaterial. Färskt gräs som fodertillskott, är ett bra knep för att stimulera fåglarna till äggläggning.  Undulater lägger 5-7 vita ägg som ruvas i 18 dagar. Ungarna är flygfärdiga och äter själva vid 4-5 veckors ålder.

 

Klorna behöver ibland klippas. Detta gör man med en specialsax, så att klorna inte skadas. Kan du ej utföra detta hjälper vi Dig för en billig penning.

 

Ohyra kan spridas med vilda fåglar eller från andra husdjur, avlägsnas med preparat avsett för detta.

 

Tänk på att: Tobaksrök är ogynnsamt för fågelns lungor. Väl invand i sin nya omgivning är Undulaten tålig och drabbas sällan av sjukdomar.

 

Övriga frågor: Kontakta oss.   Vid sjukdom Veterinär. 

 

Skötselregler: Jordbruksverket

TTe

Undulat

Text och foto: Nils Gunnar Nilsson

Färskt gräs

som  fodertillskott

   Alltid på lager

  Snäckskal

     med kol